MalazgirtFm logo
 
 
 
 
 
 
Radyomuz, 12 Mart 2019 tarihinde T.C. Malazgirt Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliğine bağlı olarak yayın hayatına başlamıştır.
“Başlangıç noktamız” sloganıyla yayın hayatına başlarken amacımız: Geniş yelpazede keyifli müzik yayınları ve bilgilendirici programlar hazırlayan seçkin programcıları siz kıymetli dinleyicilerimizle bir araya getirmekti. Benimsediğimiz yayın ilkeleri çerçevesinde dinleyicilerinin hayatına değer katma amacını taşıyan

BAŞLANGIÇ NOKTAMIZ MALAZGİRT FM 107.1

yerel kamu yayın kuruluşuyuz. Kurulduğumuz ilk günden itibaren tüm dinleyicilerimizin beğenilerini almayı başaran radyomuz, 02.01.2020 tarihinden itibaren aynı amaç ile Muş Merkez ilimiz ve tüm Muş ilçelerini kapsayan yayın gücü serüvenine devam etmektedir. Bizler için büyük bir heyecanla ilerleyen bu serüvende siz kıymetli serüven yoldaşımız dinleyicilerimizin sayısı da her geçen gün artmaktadır.
 

YAYIN İLKELERİMİZ

Anayasanın 133. maddesi ve 2954 sayılı Türkiye Radyo Televizyon Kanunu uyarınca tarafsız bir kamu tüzel kişiliğe sahip Yerel kamu yayın kuruluşu olarak yayınlarımızın tarafsızlığı esastır. 2954 sayılı Türkiye Radyo Televizyon Kanununun 5. maddesine göre Türkiye Radyo Televizyon Kurumu yayın esasları şunlardır;
a) Anayasanın sözüne ve ruhuna bağlı olmak; devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü, milli egemenliği, Cumhuriyeti, kamu düzenini, genel asayişi, kamu yararını korumak ve kollamak,
b) Atatürk ilke ve inkılaplarını kökleştirmek, Türkiye Cumhuriyeti’nin çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkmasını öngören milli hedeflere ulaşmayı gerçekleştirmek,
c) Devletin milli güvenlik siyasetinin, milli ve ekonomik menfaatlerinin gereklerine uymak,
d) Devletin bir kişi veya zümre tarafından yönetilmesini veya sosyal bir sınıfın diğer sosyal sınıflar üzerinde egemenliğini sağlamak yahut Devleti ve Devlet otoritesini ortadan kaldırmak veya dil, ırk, din ve mezhep ayrımı yaratmak yahut sair herhangi bir yoldan bu kavramlara ve görüşlere dayanan bir Devlet düzeni kurmak amacı güden rejim ve ideolojilerin propogandasına yer vermemek,
e) Genel ahlakın gereklerini, milli gelenekleri ve manevi değerleri gözetmek,
f) Türk milli eğitiminin temel görüş, amaç ve ilkelerine uymak,
g) Kolayca anlaşılabilir, doğru, temiz ve güzel bir Türkçe kullanmak,
h) Toplumun beden ve ruh sağlığına zarar verecek hususlara yer vermemek,
i) Karamsarlık, umutsuzluk, kargaşa, dehşet, saldırganlık gibi olumsuz duygular uyandırmak ve telkin etmek amacına yönelik yayın yapmamak,
j) Kişilerin özel hayatlarına, şeref ve haysiyetlerine saygılı olmak ve dürüstlük anlayışına bağlı kalmak,
k) Haberlerin toplanması, seçilmesi ve yayınlanmasında tarafsızlık, doğruluk ve çabukluk ilkeleri ile çağdaş habercilik teknik ve metodlarına bağlı olmak,
l) Haberler ile yorumları ayırmak ve yorumların kaynaklarını açıklamak,
m) Kamuoyunun sağlıklı ve serbestçe oluşabilmesi için kamuoyunu ilgilendirecek konularda yeterli yayın yapmak; tek yönlü, taraf tutan yayın yapmamak ve bir siyasi partinin, grubun, çıkar çevresinin, inanç veya düşüncenin menfaatlerine alet olmamak.
 
 
 
107.1 MalazgirtFm,Radyo dinle

Telif Hakkı © 2019 MalazgirtFM'e aittir. Tüm hakları Saklıdır.

 
malazgirt kaymakamlığı
içişleri bakanlığı
malazgirt kaymakamlığı